Wedstrijdreglement 2019 Visclub Ons Genoegen

Hengel

-       Maximum lengte van de hengel is 10 meter. Totale hengellengte (hengel + lijn) is maximum 16 meter. Gelieve met plakband een merkteken op uw hengel aan te brengen op 16 meter.

-       U vist steeds op het voor u geloot plaatsnummer en dit zonder medevissers te hinderen.

-       Schuin vissen in het kantje mag zowel naar links als naar rechts. U mag niet over de helft vissen tussen de 2 visplaatsen. Opgelet: indien er meer dan 30 vissers aan een wedstrijd deelnemen mag u enkel naar rechts in het kantje vissen! Op de hoekplaatsen mag u naar de hoeken vissen. (1-5-6-18-19-30-42-43-47)

-       Het gebruik van elastiek in de top is toegestaan.

Voeder en aas

-       Per visser maximum 2 kg nat voer (couscous en andere deegwaren inbegrepen). Bij controle moet dit voeder knijpvast zijn!

-       Het is tijdens de ganse wedstrijdduur toegestaan om bij te voeren met lokvoer. Dit dient ofwel met de hand of met een voercup op de visplaats  worden gebracht.

-       Per visser maximum 1,5 liter maden of casters inclusief toevoegingen + maximum 1.1 pint maÔs +  1.1 pint gekookte tarwe & viskorrel ‘Ons Genoegen’.  Toevoegingen van aas aan het lokvoer dienen in mindering te worden gebracht van de deze hoeveelheden.

-       U mag enkel viskorrel gebruiken die voorzien is door de club. Viskorrel zal u enkel nog in door de club genummerde dozen kunnen aanschaffen vůůr de wedstrijden dit aan 1,5 euro per doos. Na de wedstrijd moet u de dozen opnieuw inleveren bij de verantwoordelijke van die dag. Zo niet, krijgt u een boete ten bedrage van de aankoopprijs van deze doos. Toevoegingen op de viskorrel zijn verboden. Korrel bijhouden voor de volgende wedstrijd is niet toegestaan!

-       Mais en Tarwe verplicht aanbieden in een 1.1 pints doos (=klein vierkant doosje)

-       Het gebruik van bessen, rode maden en deeg (bol) aan de haak is verboden. Verder is het haakaas vrij.

-       Het gebruik van pieren, tubifex , verse de vaze en rode maden onder het voer is verboden. Gebruik van voor de vis schadelijke producten zijn ten strengste verboden.

-       Bij overtreding van het reglement zal uw gevangen gewicht gehalveerd worden. Bij een 2de overtreding krijgt u 25 strafpunten en bij een 3e overtreding volgt uitsluiting voor alle wedstrijden van desbetreffend seizoen.

-       Bij koppelwedstrijden mogen alle hoeveelheden voer/aas verdubbeld worden.

Behandeling van de vis

-       Het maximale gewicht per leefnet is 20 kg. Indien u deze grens overschrijd blijft 20 kg behouden, boven 25 kg = NUL. Leefnet dient minimum 2,5 meter lang te zijn met een minimumdiameter van 45 cm.

-       Voor club-, feeder- en veteranenkampioenschap verplicht alle gevangen vis laten wegen!

-       Nieuw 2018: Voor iedere wedstrijd netten verplicht ontsmetten in de daarvoor bestemde vaten rondom de vijver. Wedstrijd starten met 2 leefnetten in het water. Brasem en (kruis)karper verplicht aanbieden in aparte leefnetten.

-       Na de wedstrijd is iedere visser verplicht zijn eigen vis aan te bieden aan de wegers. Iedere visser mag het eigen gewicht mee aflezen bij weging, echter voor het makkelijk werken van de weegploeg is het NIET toegestaan om mee rond de vijver te gaan. Nieuw 2018: bij iedere clubwedstrijd of veteranenwedstrijd zal iedere eerste visser per sector de weegploeg moeten bijstaan voor zijn/haar sector. Indien dit fysiek niet mogelijk is zelf een vervanger aanduiden aub!

-       Het is verplicht de vis met zorg te behandelen en deze in een emmer die ruim gevuld is met water te onthaken. Vis verplicht met het schepnet overbrengen naar het leefnet.

-       Indien u een snoek of snoekbaars (+ 30 cm)  vangt gelieve dit te melden en laten zien aan uw beide buren. U krijgt hiervoor 1,5 kg, hierna de vis onmiddellijk terugzetten.

-       Indien u een grote karper (+ 4 kg)  vangt gelieve dit te melden aan de wedstrijdverantwoordelijke zodat deze kan gewogen worden tijdens de pauze.   


Prijzen

-       Inleg per wedstrijd bedraagt € 5 voor enkelwedstrijden, € 15 voor koppelwedstrijden vaste stok.
Let op: voor de gesponsorde wedstrijden kan de inleg hiervan afwijken. Voor deze gesponsorde wedstrijden dient u de inleg vooraf te betalen meer info hieromtrent zal u spoedig vinden op de website.

-       Om een geldig clubkampioenschap te vissen dient u aan minimum 10 op 16 clubwedstrijden deel te nemen. Vanaf 13 geviste wedstrijden hebt u recht op een grotere prijs. Voor de veteranenwedstrijden dient u minstens 14 wedstrijden mee te vissen voor een geldig eindklassement vanaf 16 wedstrijden deelt u mee in de grote prijzenpot.

-       Club-Veteranen-Feederkampioenschap worden allen gevist in een systeem van 3 sectoren. Dwz bij iedere wedstrijd krijgen 3 personen 1 punt, 3 personen 2 punten etc. Na alle wedstrijden zal er een klassement opgemaakt worden van de 10 (club) , 14 (veteranen) of 7 (feeder) beste wedstrijden. Bij gelijke punten geeft het gewicht van ALLE geviste wedstrijden de doorslag.

-       Bij alle overige wedstrijden zal er een uitslag rechtdoor worden opgemaakt.

-       Keizervissen: op uw kalender zijn er hiervoor 11 wedstrijden aangeduid. De 7 beste uitslagen tellen voor dit klassement. Per wedstrijd worden er extra premie’s uitgekeerd (10-8-7-6-5 euro) voor de 5 best geklasseerde clubleden. Deze premies worden na het seizoen uitgekeerd onder de vorm van een waardebon.

-       Om een wedstrijd geldig te verklaren moet u minstens een halve wedstrijd gevist hebben.

-       Prijzenverdeling voor alle wedstrijden 1 op 3 (bij de club en veteranenwedstrijden zal steeds de helft van het inleggeld worden uitgekeerd voor de dagprijzen, de rest gaat naar de spaarpot voor het eindklassement).

-       In normale omstandigheden zal de prijsuitreiking altijd 1.30 uur na het einde van de wedstrijd gebeuren. Alle prijzen dienen de dag van de wedstrijd afgehaald te worden.

-       Prijzenverdeling op het einde van het seizoen club + veteranen: het gespaarde inleggeld + 30 %

Varia

-       Er zijn voor enkelwedstrijden 46 plaatsen, voor koppelwedstrijden 30, voor over-en-weerwedstrijden 23 plaatsen per club en voor feederkoppels 25 plaatsen voorzien.

-       Vissers met een beperking of handicap moeten steeds actief kunnen blijven binnen onze club dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. We maken echter 1 duidelijke afspraak die van toepassing is voor alle wedstrijden:  iedere visser met een beperking krijgt een plaats toegewezen tussen nummer 6 en 27. Dit nummer zal steeds geloot worden. Bv wanneer er 3 vissers met een handicap meevissen zullen de eerste 3 nummers tussen 6 en 27 die uit de trommel vallen voor deze personen zijn.

-       Er zullen enkel nog trofeeŽn worden uitgereikt voor de kampioenen. Voor een gewonnen clubwedstrijd ontvangt u na het seizoen een premie van 10 euro in de vorm van een waardebon.

-       Bij slechte weersomstandigheden (onweer, storm, sneeuw, …) zal de wedstrijd worden stilgelegd of beŽindigd (na overleg door het bestuur).

-       Tijdens de pauze moet iedere visser zijn visplaats verlaten. Deze mag pas opnieuw worden ingenomen 15 minuten voor aanvang van de volgende reeks.

-       De 4 beste op 5 wedstrijden  tellen voor voor het koningsvissen. (zie aanduiding op kalender)