Clubreglement Visclub Ons Genoegen vzw

1. Er mag enkel gevist worden met een geldige lidkaart. Deze is strikt persoonlijk en moet steeds op verzoek getoond worden aan de viswachter of bestuursleden. Het bestuur kan een lid uitsluiten wegens wangedrag of ordeverstoring en het niet naleven van het reglement. Bij uitsluiting zal er geen lidgeld terugbetaald worden. Een lidkaart is verplicht vanaf de leeftijd van 16 jaar. Kinderen onder 16 jaar mogen vissen met een hengel in het bijzijn van een ouder lid of wanneer ze zelfstandig kunnen vissen.

2. Er mag alle dagen gevist worden met 2 vaste hengels of 2 werphengels. Uitzondering: op dagen wanneer er wedstrijden zijn mag er niet vrij gevist worden. Het is verplicht gevangen vis terug te zetten met het schepnet (niet teruggooien!). Het is verplicht de vis te onthaken in een emmer ruim gevuld met water. Een leefnet is bij het vrij vissen verboden. Voor alle visserijen is de hengellengte beperkt tot 16 meter vanaf 1 januari t/m 30 september (uitgezonderd feederwedstrijden) Oktober, november en december mag u vissen tot 28 meter.

3. Er mag geen vis mee naar huis worden genomen.

4. Voor de karpervissers: het reglement dat halfweg 2014 werd uitgeschreven blijft van kracht.

5. Het wedstrijdreglement wat betreft voer en aas is ook van toepassing wanneer u vrij komt vissen. Vanaf 2021 verplicht vissen zonder weerhaak. (zowel voor wedstrijden als in de week)

6. Er kan ten alle tijden controle gebeuren zowel tijdens wedstrijden als tijdens de week bij het vrij vissen.

7. Een jaarlijkse visuitzetting is gewaarborgd. Wel vragen wij u om de vis met zorg te behandelen.

8. Het is verboden zwerfvuil achter te laten aan de vijver. Iedereen is verplicht zijn visplaats proper achter te laten en overschotten terug mee te nemen naar huis.

9. Speciaal voor de kinderen: de vijver is geen speelplaats. Geen rumoer rond de vijver aub.  Stenen en stokken laten liggen om bv. beschadiging van auto’s te voorkomen.

10. Er wordt aan de leden beleefd gevraagd, in de mate van het mogelijke, het bestuur te komen helpen tijdens de jaarlijkse opkuisdag en/of andere clubactiviteiten.

11. Iedere maand is er een bestuursvergadering waarop enkel bestuursleden aanwezig zijn. Wanneer u een vraag of klacht heeft bent u welkom op onze vergadering als u vooraf 1 van de bestuursleden schriftelijk of mondeling verwittigd heeft. Voorstellen voor de ledenvergadering dienen 2 weken voorafgaand de vergadering binnen te zijn en worden ondersteund door verschillende leden.

12. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij alle reglementen kent en nakomt.

 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongeval, diefstal of schade!